Vlerat dhe teknikat e kultivimit të leguminozeve

Në këtë material mund të gjeni informacione shumë të dobishme lidhur me kultivimin e leguminozeve (fasule, bizele, thierza etj..) dhe vlerat e tyre.

1. MANIFESTI I BISHTAJOREVE

2. UDHËZIM PËR KULTIVIM: BATHA

3. UDHËZIM PËR KULTIVIM: QIQRA

4. UDHËZIM PËR KULTIVIM: SHUMËZIMI I FARAVE BISHTAJORE

5. KULTIVIMI I BISHTAJOREVE NE BALLKONE

6. INSTRUKSIONET E KULTIVIMIT: SOJË — EDAMAME