Më shumë se 40 përqind e llojeve të pemëve në Britani dhe pothuajse një e treta e atyre në të gjithë botën janë në rrezik zhdukjeje, sipas një raporti global.

Sondazhi i Gjendjes së Pemëve të Botës është i pari që shqyrton statusin e më shumë se 58,000 specieve. U zbulua se 30 përqind në nivel global, dhe 41 përqind e 86 llojeve të gjetura në Britani, ishin nën kërcënim. Kjo do të thotë "ka dyfishin e numrit të specieve të pemëve të kërcënuara në nivel global sesa gjitarët, zogjtë, amfibët dhe zvarranikët e kërcënuar të kombinuar", thotë raporti, botuar nga Botanic Gardens Conservation International.

Foto: Gështenja e kalit, e dashur për kokrat e saj, është nën kërcënim së bashku me  dhjetëra lloje të tjera në Britani, ALAMI