Rritje alarmante të hidrocentraleve të vegjël (91%), të cilët shkatërrojnë mjedisin ndërkohë që prodhojnë shumë pak energji.

Rritje alarmante të hidrocentraleve të vegjël (91%), të cilët shkatërrojnë mjedisin ndërkohë që prodhojnë shumë pak energji.

Ne kolazh te fotove, siper fragmente nga shkaterrimi i Parkut Kombetar te Valbones

Inventari i parë pan-Evropian i hidrocentraleve ekzistues dhe të planifikuar tregon presionin e jashtëzakonshëm mbi lumenjtë në të gjithë kontinentin, megjithë rregullat e BE-së që duhet të kufizojnë hidrocentralet e reja. Përveç 21,387 hidrocentraleve ekzistues, janë planifikuar 8,785 të tjera, kryesisht në Alpe dhe në Ballkan. Lumenjtë e mëparshëm të paprekur — veçanërisht në Ballkan — do të shkatërrohen. 28% e projekteve të planifikuara të hidrocentraleve janë të vendosura në zona të mbrojtura, kryesisht në parqe kombëtare dhe zona Natura 2000. Studimi gjithashtu tregon një rritje alarmante të hidrocentraleve të vegjël (91%), i cili shkatërron mjedisin ndërkohë që prodhon shumë pak energji.

Marre nga: https://balkanrivers.net/sites/default/files/European%20Hydropower%20summary%20doc%202019_w.pdf