Botuar nga Qendra “Grupimi Ekolëvizja” me 15 Qershor 2017.

Tridhjetë organizata mjedisore të shoqërisë civile kanë mbajtur sot më 15 qershor një konferencë për shtyp “Për programe të zhvillimit të qëndrueshëm në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017!”. Të shpërndara në të gjithë vendin, organiztat mjedisore po ndjekin me interes në këtë fushatë zgjedhore programet dhe angazhimet e partive politike për zhvillimin e vendit në katër vitet e ardhshme.

Në deklaratat dhe premtimet publike të liderve të këtyre partive, neglizhohen, thujase nuk përmenden fare, politikat mjedisore të cilat udhëheqin vendin drejt një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik në linjë me vendet e Bashkimit Evropian.

30 organizatat e shoqërisë civile:
1. Qendra “Grupimi Ekolëvizja” -Tiranë
2. Forumi i Mendimit të Lirë — Tiranë
3. Egnatia — Librazhd
4. Agjencia Jonjane e Medias, Mjedisit dhe Informacionit (AJMMI) — Sarandë
5. Milieukontakt Albania — Tiranë
6. SEEP — Vlorë
7. Together for Life — Tiranë
8. Ekomjedisi — Durrës
9. Qendra Mjedisore EDEN — Tiranë
10. Qendra e Informacionit Aarhus — Shkodër
11. EcoAlbania — Tiranë
12. Klubi Ekologjik — Elbasan
13. Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore — Berat
14. CRCD -Vlorë
15. Instituti i Këkrimeve Urbane -Tiranë.
16. AULEDA — Vlorë
17. Fondacioni Gjirokastra — Gjirokastër
18. Tjetër Vizion — Elbasan
19. Unë, Gruaja — Pogradec
20. Sot për të ardhmen — Durrës
21. Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri- INCA
22. ILIRIA- Tiranë
23. Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodres — Shkodër
24. MIQESIA- Ulëz, MAT
25. Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit- Kukës, HAS
26. GREEN&CLEAN- Korçë
27. CAJUPI — Gjirokastër
28. Adriatic Center — Vlorë
29. GO2 — Shkodër
30. Shoqata e Përdoruesve të burimeve Natyrore Sllovë — Dibër.