Maqedonia e Veriut ndryshoi rregulloren për burimet e rinovueshme të energjisë, duke rritur kapacitetet maksimale të paneleve fotovoltaike në çati për familjet, firmat dhe institucionet qeveritare. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi tha se ata do të mund të shesin tepricën e energjisë elektrike.

Në përputhje me Ligjin për Energjinë nga viti 2019, prosumatorët janë prezantuar si pjesëmarrës në tregun e energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi prezantoi ndryshimet në rregulloren për burimet e ripërtëritshme të energjisë, duke thënë se ato u mundësojnë qytetarëve dhe kompanive që të prodhojnë energji elektrike në çatitë e tyre dhe t'ia shesin atë blerësit ose kompanisë së shpërndarjes së energjisë.

Ndryshimet hynë në fuqi sot. Sipas rregullores së ministrisë, një konsumator, i përcaktuar si konsumator-prodhues, është një konsumator familjar, konsumator i vogël ose përdorues buxhetor që mund të ndërtojë një njësi për prodhimin e energjisë elektrike nga një burim energjie të rinovueshme për konsum vetjak dhe të dërgojë tepricën në rrjetin e shpërndarjes.

Periudha e llogaritjes për prosumatoret është gjashtë muaj

Çdo familje, firmë dhe institucion shtetëror mund të nënshkruajë një kontratë me një furnizues të energjisë elektrike, duke përfshirë furnizuesin universal. Teprica është llogaritur sipas çmimit mesatar të blerjes së energjisë elektrike që furnizuesi universal e prokuron për furnizimin e familjeve dhe konsumatorëve të vegjël, tha Bekteshi dhe shtoi se periudha e llogaritje për prosumatorët është gjashtë muaj, duke filluar nga 1 Korriku.

Pronarët e shtëpive në ndërtesa me shumë apartamente mund të formojnë një komunitet dhe të ndërtojnë një sistem energjie diellore në çati deri në 6 kW

Kapaciteti maksimal i instaluar është rritur në 6 kW nga 4 kW për familjet dhe dyfishuar në 40 kW për kategorinë e konsumatorëve të vegjël. Tavani për këtë të fundit fillimisht ishte planifikuar të ngrihej në 60 kW për njësi.

Ministri tha se pronarët e shtëpive në ndërtesat me shumë apartamente mund të formojnë një komunitet dhe të ndërtojnë një sistem energjie diellore në çati deri në 6 kW dhe të konsumojnë energjinë elektrike në pjesët e përbashkëta të ndërtesës.

Matës inteligjentë pa pagesë

Furnizuesi universal EVN Home tashmë ka obligim që të vendos pa pagesë një matës për ata që vendosin sisteme fotovoltaike në çatitë e tyre, theksoi Bekteshi. Ai zbuloi se ministria e tij propozoi të fshihet rregulli nga Ligji për Ndërtim që komunat të vendosin nëse do t'i lejojnë prosumatoret të instalojnë njësi diellore në çati. Ministri tha se qeveria miratoi një program subvencioni me vlerë pak më pak se 1 milion euro për familjet që blejnë dhe instalojnë panele diellore për konsum vetjak këtë vit. Secili përfitues ka të drejtë të marrë deri në 30% të kostos, por jo më shumë se 1000 euro. Ministria e Ekonomisë do të shpallë thirrje publike, sipas Bekteshit. Në lajme të tjera, Komuna e Kavadarit tha se ka filluar të vendosë panele diellore prej 19.2 kW gjithsej në dhjetë objekte publike.