Aktivistët e AKIP në një betejë 6 vjecare ja kanë dalë të zmbrapsin ligjin që i hapte rrugë importit të mbetjeve në Shqipëri. Por duket se beteja vazhdon, por më e sofistikuar. Investimet për incineratorë jo vetëm që dëmtojnë rëndë zinxhirin e menaxhimit të mbetjeve në vendin tonë, hierarkine e menaxhimit të tyre të fiksuar edhe direktativat e Bashkimit Europian, por në mënyrë të butë çojnë në importin e plehra-mbetjeve për tu djegur në Shqipëri. Kjo vendimmarrje naive në rastin më të mirë duhet të zmbrapset tani, nëse jo do të konvertohet në vendimmarrje kriminale.