Greqia inaguron parkun më të madh fotovoltaik në Evropë me panele të dyanëshme.

Greqia inaguron parkun më të madh fotovoltaik në Evropë me panele të dyanëshme.

Më 6 prill, Hellenic Petroleum përuroi atë që pretendon të jetë parku më i madh fotovoltaik me panele dyfaciale (dy anë) në Evropë. Ajo që i bën të veçantë këto panele me dy anë është se ato mund të rrisin prodhimin duke përdorur reflektimin e asaj që shtrihet poshtë tyre, p.sh., zhavorr i bardhë.

I vendosur në zonën e Kozanit të Greqisë, parku diellor 204.3 MW është projekti më i madh operacional i RES (Burimi i Energjisë së Rinovueshme) në Greqi dhe Evropën Juglindore. Me aftësinë për të prodhuar afërsisht 350 GWh në vit, impianti fotovoltaik pritet të mbulojë nevojat e 75,000 familjeve me zero emisione.

Duke iu përgjigjur sfidave të reja

“Ne po përshpejtojmë transformimin e energjisë dhe po mbështesim kalimin në forma të avancuara dhe me emetim zero të energjisë, por në të njëjtën kohë po modernizojmë biznesin tonë të suksesshëm bazë. […] Në Hellenic Petroleum Group, bazuar në planin strategjik “Vizioni 2025”, ne po zbatojmë një nga programet më të mëdha të investimeve në Evropë, duke synuar një reduktim drastik të gjurmës mjedisore me 50% deri në vitin 2030 për të kontribuar në mënyrë të konsiderueshme, duke trajtuar krizën.”

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis mori pjesë gjithashtu në ceremoninë e hapjes më 6 prill, ku vlerësoi projektin dhe punën e Hellenic Petroleum Group. Sipas tij, parku fotovoltaik do të ndihmojë Greqinë të bëhet “një protagoniste në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë”, duke adoptuar teknologji të reja inovative që do t'i kthejnë planet për energjinë e gjelbër të vendit në një mundësi reale zhvillimi.

Sipas një njoftimi për shtyp, investimi total për impiantin fotovoltaik ka kushtuar rreth 130 milionë euro dhe ka krijuar mbi 350 vende pune gjatë fazës së ndërtimit. Si i tillë, parku diellor jo vetëm që do të ndikojë pozitivisht në mjedis, por edhe do të përfitojë ekonominë kombëtare.

marr nga: "the mayor.eu"