Gjykata Administrative e Apelit ka vendosur pezullimin e punimeve për ndërtimin e një hidrocentrali dhe një fabrikë uji në burimin Krazhna

Gjykata Administrative e Apelit ka vendosur pezullimin e punimeve për ndërtimin e një hidrocentrali dhe një fabrikë uji në burimin Krazhna

Gjykata Administrative e Apelit ka vendosur pezullimin e punimeve për ndërtimin e një hidrocentrali dhe një fabrikë uji në burimin Krazhna në këto zona, duke i dhënë të drejtë 166 paditësave banorë të komunitetit, CLE-së dhe Eco Albania në mbrojtjen ligjore të cështjes.