Gjermania merr FSRU (Flowting Storage Regasification Unit) të Excelerate, duke larguar interesin shqiptar.

Gjermania merr FSRU (Flowting Storage Regasification Unit) të Excelerate, duke larguar interesin shqiptar.

Gjermania ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare për një FSRU, me Excelerate Energy të listuar në SHBA.

"Dislokimi i FSRU Excelsior në Gjermani tregon përkushtimin tonë për forcimin e sigurisë energjetike në një kohë kur burimet tradicionale të energjisë janë provuar të pabesueshme," tha presidenti dhe CEO i Excelerate Steven Kobos.

“FSRU-të kanë aftësinë për të ofruar akses fleksibël për një diversifikim më të madh të furnizimit dhe mund të shërbejnë si një mbështetje plotësuese për shkallëzimin e shpejtë të projekteve të energjisë së gjelbër. Këto përfitime janë në përputhje me qëllimet e deklaruara të Task Forcës SHBA-BE për Sigurinë e Energjisë.”

Excelsior FSRU do të hyjë në punë në tremujorin e parë të 2023, në Wilhelmshaven.

Excelerate kishte planifikuar ta dërgonte këtë FSRU në Shqipëri, sipas planit të terminalit LNG të Vlorës. ( https://s29.q4cdn.com/254994371/files/doc_presentations/EE-1Q-2022-Earnings-Presentation-FINAL-5.24.22.pdf)

Kobos nënshkroi kontratën në Ministrinë Federale të Gjermanisë për Çështjet Ekonomike dhe Veprimin Klimatik (BMWK), me sekretarin e shtetit Patrick Graichen. Mori pjesë edhe i ngarkuari me punë i SHBA, Woodward Clark Price, nga ambasada amerikane.

Përmirësoni planet e shënuara nga BMWK për FSRU-në e pestë të Gjermanisë, nën një konsorcium të Tree Energy Solutions (TES), E.ON dhe Engie.

FSRU synon të përshpejtojë zhvillimin e planeve të TES për një terminal të gjelbër hidrogjeni në Wilhelmshaven.

Excelsior mund të ruajë 138,000 metra kub LNG dhe të dërgojë 5 miliardë metra kub në vit. Ai do të shkojë në drydock në fund të vitit përpara se të vendoset në Gjermani.

FSRU aktualisht është ankoruar në terminalin e ujërave të thella Hadera, jashtë Izraelit. Anija filloi operimet jashtë Izraelit në vitin 2012, sipas një marrëveshjeje me Israel Electric Corp. (IEC).

25/10/2022

Ed Reed

Marrë nga: https://www.energyvoice.com/oilandgas/europe/lng-europe/454675/germany-excelsior-fsru-wilhelmshaven/