Në vijim mund të gjenden linqet e publikuara të kontratës për TECet lundrues në Vlorë.

Si Mjedisi.al duam të theksojmë që kontratat nuk janë publikuar nga ne, por i kemi marrë si linkime të publikuara nga palë të treta të pa-identifikuara.

Kontratat gjithsesi janë plotësisht origjinale dhe ne po i publikojmë linqet e marra me qëllimin që qytetarët, aktivistët dhe palët e interesuara të kryejnë analizën e tyre vetjake lidhur me to.

Linqet si në vijim:

Shtojca 1: https://tapthe.link/shtojca1
Shtojca 2: https://tapthe.link/shtojca2
Marrëveshja: https://tapthe.link/marrveshja3
Shtojca 5: https://tapthe.link/shtojca5

Presim komentet dhe analizat tuaja.