GGF miraton kredinë për impiantin diellor Blue 1 në Shqipëri

GGF miraton kredinë për impiantin diellor Blue 1 në Shqipëri

Me paketën e financimit të marrë nga GGF (Fondi Green for Growth), do të mbulohet 75% e kostove për termocentralin diellor Blue 1 në Shqipëri. Objekti është në ndërtim e sipër.

Fondi Green for Growth (GGF) tha se caktoi një hua prej 28 milionë eurosh për ndërtimin dhe funksionimin e termocentralit diellor Blue 1 në Fier. Qarku në Shqipërinë perëndimore pret shumicën e vendeve të projektit fotovoltaik në vend. Përpjekja private është një moment historik i rëndësishëm në historinë e prodhimit të energjisë atje, pasi është projekti më i madh diellor i pa subvencionuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha GGF.

Mekanizmi për qëllime speciale për njësinë fotovoltaike në ndërtim u themelua nga Blessed Investment dhe Matrix Konstruksion.

Investimi në impiantin 50 MW në Topojë pranë Fierit synon të përballet me sfidën e nën-investimit në energjinë e rinovueshme, shtoi fondi. Ai do të mbulojë deri në 75% të kostove të lidhura me projektin, i cili është në ndërtim e sipër.

Objekti i Asistencës Teknike të GGF ofroi mbështetje në rritjen e ndikimit të gjeneruar nga investimi duke siguruar që projekti të zhvillohet në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare nga perspektiva mjedisore, sociale dhe teknike, thuhet në njoftim.

Blue 1 për të kursyer 1900 ton emetime CO2 në vit

Projekti bashkon një sërë njohurish dhe burimesh institucionale dhe ka potencial të rëndësishëm për të krijuar një ndikim afatgjatë për Shqipërinë, duke pasur parasysh burimet e bollshme diellore të vendit, të cilat kanë mbetur kryesisht të pashfrytëzuara, theksoi GGF. Sipas fondit, duke diversifikuar përzierjen e energjisë dhe duke reduktuar varësinë nga hidrocentralet, do të rrisë stabilitetin dhe elasticitetin e sistemit energjetik, duke siguruar një burim më të sigurt të energjisë elektrike.

Blu 1 do të kontribuojë në diversifikimin e përzierjes së energjisë dhe reduktimin e varësisë së Shqipërisë nga hidrocentralet

GGF tha se nisma parashikohet të kontribuojë ndjeshëm në përpjekjet e Shqipërisë për të reduktuar emetimet e dioksidit të karbonit me 11.5% deri në vitin 2030 nga nivelet e 2016-ës. Projeksionet tregojnë se projekti do të rezultojë në një reduktim prej rreth 1,900 tonë të emetimeve të CO2 dhe do të gjenerojë më shumë se 108 GWh në vit.

Përfitimet mjedisore të pritshme të këtij projekti përputhen me misionin e GGF për të promovuar energjinë e rinovueshme dhe për të nxitur zbutjen e ndryshimeve klimatike, sipas deklaratës

GGF: Frymëzimi i të tjerëve për të ndjekur shembullin

“Investimi i GGF në këtë projekt diellor në Shqipëri është një dëshmi e angazhimit tonë për të përshpejtuar kalimin drejt burimeve të rinovueshme të energjisë, një domosdoshmëri për reduktimin e varësisë nga karburantet fosile dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Duke investuar në këtë projekt, ne kërkojmë të demonstrojmë qëndrueshmërinë e projekteve të energjisë së gjelbër dhe të frymëzojmë investitorët e tjerë që të ndjekin shembullin,” pohoi Kryetari i GGF, Christopher Knowles.

Është një shembull i shkëlqyeshëm se si bashkëpunimi dhe shkëmbimi i njohurive teknike mund të krijojnë një ndikim të qëndrueshëm, shtoi Kryetari i Facilitetit të Asistencës Teknike të GGF, Klaus-Peter Pischke. “Ne jemi të kënaqur që kemi mundësinë të luajmë një rol në rritjen e sigurisë energjetike në Shqipëri”, tha ai.

Fondi i Gjelbër për Rritjen investon në masat e krijuara për të ulur përdorimin e energjisë dhe emetimet e CO2, dhe për të përmirësuar efikasitetin e burimeve në 19 tregje: në Evropën Juglindore, Kaukaz, Ukrainë, Moldavi, Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Fondi siguron financim direkt për projektet e energjisë së rinovueshme, korporatat dhe bashkitë ose në mënyrë indirekte nëpërmjet institucioneve të përzgjedhura financiare. Lehtësia e Asistencës Teknike e GGF-së maksimizon ndikimin e investimit të fondit përmes mbështetjes për ndërtimin e kapaciteteve në institucionet financiare dhe partnerët vendas.

Konsulentët e GGF Barlovento, Dentons, Kalo, RSK, Willis dhe Afry kanë ndihmuar në mbylljen e marrëveshjes Blue 1, tha Finance in Motion, e cila këshillon fondin.

“Investimi i GGF në këtë projekt diellor në Shqipëri është një dëshmi e angazhimit tonë për të përshpejtuar kalimin drejt burimeve të rinovueshme të energjisë, një domosdoshmëri për reduktimin e varësisë nga karburantet fosile dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Duke investuar në këtë projekt, ne kërkojmë të demonstrojmë qëndrueshmërinë e projekteve të energjisë së gjelbër dhe të frymëzojmë investitorët e tjerë që të ndjekin shembullin,” pohoi Kryetari i GGF, Christopher Knowles.

Është një shembull i shkëlqyeshëm se si bashkëpunimi dhe shkëmbimi i njohurive teknike mund të krijojnë një ndikim të qëndrueshëm, shtoi Kryetari i Facilitetit të Asistencës Teknike të GGF, Klaus-Peter Pischke. “Ne jemi të kënaqur që kemi mundësinë të luajmë një rol në rritjen e sigurisë energjetike në Shqipëri”, tha ai.

Fondi i Gjelbër për Rritjen investon në masat e krijuara për të ulur përdorimin e energjisë dhe emetimet e CO2, dhe për të përmirësuar efikasitetin e burimeve në 19 tregje: në Evropën Juglindore, Kaukaz, Ukrainë, Moldavi, Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Fondi siguron financim direkt për projektet e energjisë së rinovueshme, korporatat dhe bashkitë ose në mënyrë indirekte nëpërmjet institucioneve të përzgjedhura financiare. Lehtësia e Asistencës Teknike e GGF-së maksimizon ndikimin e investimit të fondit përmes mbështetjes për ndërtimin e kapaciteteve në institucionet financiare dhe partnerët vendas.

Konsulentët e GGF Barlovento, Dentons, Kalo, RSK, Willis dhe Afry kanë ndihmuar në mbylljen e marrëveshjes Blue 1, tha Finance in Motion, e cila këshillon fondin.

Projekti i parë i pa-subvencionuar në shkallë të shërbimeve komunale në ndërtim e sipër në Ballkanin Perëndimor

Blu 1 është projekti i parë në shkallë komunale në rajon që po ndërtohet pa asnjë lloj subvencionimi nga qeveria, tha presidenti i Investimeve të Bekuar, Besnik Leskaj. “Dëshirojmë të njohim edhe qeverinë e Shqipërisë për krijimin e kushteve që kjo të ndodhë”, theksoi ai dhe tha se partneriteti me GGF është një moment historik në procesin e tranzicionit të energjisë dhe energjisë së rinovueshme në Ballkanin Perëndimor.

Presidenti i Investimeve të Bekuar Besnik Leskaj vlerësoi Shqipërinë për përmirësimin e mjedisit të tregut

Blessed Investment investon në një sërë sektorësh duke përfshirë energjinë e rinovueshme, infrastrukturën dhe inxhinierinë, mjedisin, turizmin, pasuritë e paluajtshme, TIK-un, logjistikën dhe financat. Firma tha se është aktive në më shumë se 10 vende dhe se po investon në më shumë se 25 kompani.

Në Shqipëri janë në ndërtim e sipër edhe sistemet fotovoltaike të shkallës së shërbimeve Karavasta, e cila me 150 MW do të jetë më e madhja në Ballkanin Perëndimor dhe Erseka pranë Korçës.

Vlen të përmendet se Operatori i Pavarur i Transmetimit të Energjisë Elektrike i Greqisë (IPTO ose Admie) dhe homologu i tij shqiptar, Operatori i Sistemit të Transmetimit – OST, po planifikojnë të ndërtojnë ndërlidhjen e dytë midis dy vendeve nga Arachtos në Fier. Kablloja prej 145 kilometrash do të rriste kapacitetin ndërkufitar me të paktën 200 MW në të dy drejtimet.

burimi: balkan green energy news