Energji nga dielli, në 2019 vihen në punë impiantet e para në Shqipëri

Energji nga dielli, në 2019 vihen në punë impiantet e para në Shqipëri

Qeveria ka rritur kapacitet e ofruara për investitorët privatë për të ndërtuar impiante të energjisë diellore. Çmimi i blerjes është i garantuar 100 Euro për megavat dhe kjo zgjat për 15 vitet e para.

Në total, Shqipëria ka programuar për të mbuluar çmimin për kapacitete që shkojnë në total 120 megavat. Garantimi i çmimit nga OSHEE lidhet me nxitjen e sektorit privat për t’u fokusuar në burimet e energjisë së pastër dhe me kostot e investimit.

“Është një çmim i garantuar për 15 vite në bazë të një formule metodologjie, e cila llogarit kthimin e investimet dhe të gjitha parametrat e tjerë brenda kësaj periudhe 15 vjeçare”, shprehet Entela Çipa, këshilltare e Ministrisë së Energjisë.

Deri tani janë dhënë 10 leje, me kapacitete 2 megavat secila, për ndërtimin e impianteve të prodhimit të energjisë me panele fotovoltaike. Kapacitetet e mbetura do të jepen për investime më të mëdha.

“Kanë avancuar shumë mirë, ata investitorë, të cilat kanë marrë autorizimet deri tani, ndërsa pjesa tjetër prej 100 megavat do të shikohet mundësia për organizmin e ankandeve për impiante të mëdha mbi 2 megavat dhe pjesa tjetër do të jetë sërish për impiantet e vogla të energjisë diellore”, tha Çipa.

Sipas parashikimeve, brenda 2019 do të kemi sasitë e para të energjisë që prodhohen nga energjia e diellit.

Botuar nga Gazeta Shqip me 29 June 2018.