BE në favor të veprimit të mbylljes së HECeve në Shqipëri

BE në favor të veprimit të mbylljes së HECeve në Shqipëri

Delegacioni i BE-së në Tiranë ka folur për rëndësinë e shtetit ligjor dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore detyruese, pas vendimit të gjykatës për pezullimin e funksionimit të dy hidrocentraleve në veri të vendit.

Termocentralet në lumin Valbonë janë aktualisht objekt i një procesi në Gjykatën Administrative për ligjshmërinë e ndërtimit të tyre. Banorët vendas pretendojnë për korrupsion dhe mungesë procesi të rregullt në dhënien e lejeve dhe kryerjen e vlerësimeve të nevojshme.

U zbulua gjithashtu se nënshkrimet e njerëzve të vdekur ishin përdorur në dokumente që përpiqeshin të tregonin mbështetjen lokale për projektin. Ndërkohë, Gjykata e Lartë vendosi se punimet duhet të pezullohen në pritje të rezultatit.

Një përmbarues vendor refuzoi të zbatonte vendimin, duke bërë që një përmbarues të vinte nga një bashki tjetër. Dy centralet, në pronësi të kompanive Dragobia Energy dhe Genr2 u mbyllën me sukses të hënën.

“BE i kushton rëndësi të madhe zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe respektimit të sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore, duke përfshirë të drejtën për një gjykim të drejtë dhe të drejtën për zbatimin e shpejtë të vendimeve gjyqësore të detyrueshme,” tha zëdhënësi i BE-së.

Ata shtuan se BE-ja i ka bërë shpesh thirrje Shqipërisë të respektojë standardet mjedisore dhe se “investimet në hidrocentrale duhet të jenë në përputhje me detyrimet kombëtare dhe ndërkombëtare mjedisore, mbrojtjen e natyrës dhe menaxhimin e ujit, të përfshijnë pjesëmarrjen dhe konsultimet e duhura publike dhe të jenë subjekt i Vlerësimit Strategjik Mjedisor. (VSM) dhe raportet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) që përfshijnë vlerësime me cilësi të lartë të ndikimeve kumulative në natyrë dhe biodiversitet”.

BE tha se do të vazhdojë të monitorojë situatën, si dhe respektimin e sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore si pjesë e procesit të pranimit në BE.

https://www.euractiv.com/section/politics/short_neës/eu-in-favour-of-enforcement-to-shut-doën-hpps-in-albania/?fbclid=IëAR3o14ZdaPcB9XI5KimdzXNOO5657FoTBloNThkNqmDeq0nY1B2Qqy8coe0