Në faqen e vet në FB AKIP shkruan: “AKIP përshëndet vendimin e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste për t’u tërhequr nga ligji i importit të mbetjeve. Njëkohësisht shprehemi të gatshëm që të bëhemi pjesë e një zgjidhjeje afatgjate dhe të qëndrueshme. Sigurisht PA IMPORT MBETJESH”