11 Arsye për të mos pranuar në Vlorë TECet me naftë të rëndë ardhur nga Bangladeshi

11 Arsye për të mos pranuar në Vlorë TECet me naftë të rëndë ardhur nga Bangladeshi

1. Nga djegja e 600 ton naftë të rëndë në ditë krijohet një zonë me reze 5 km e pabanueshme për arsye të emetimit të gazrave helmuese shumëfish të normave të standartit të BEsë, dhe keqësim të jetesës në një reze deri 50 km.

2. Nga ftohja e motorve me ujë deti dhe shkarkimet e ujit të nxehur rriten temperaturat në det me 14.5 grade celcjus.

3. Turizmi nga Plazhi i vjetër deri në Zvernec del jashtë funksionit

JENI TË BINDUR? NDIHMONI KAUZËN, DUKE FIRMOSUR PETICIONIN KUNDËR TECeve ME NAFTË NË VLORË -> https://peticion.mjedisi.al

4. Dëmtohet rëndë fauna dhe flora tek Laguna e Nartës, si dhe do largohen zogjtë shtegtarë

5. Prodhimet bujqësore, sidomos perimet gjethore qe kultivohen ne fshatrat përreth do jenë të pa konsumueshme.

6. Vaji i ullirit në do marri aromën e naftës dhe do bjerë cilësia

7. Do të rriten ndjeshëm në Vlorë sëmundjet respiratore dhe kardiovaskulare dhe do rritet predispozicioni për sëmundje të pashërueshme.

8. Imazhi i Vlorës si qytet turistik do të zëvendësoht me imazhin e një qyteti nafte.

JENI TË BINDUR? NDIHMONI KAUZËN, DUKE FIRMOSUR PETICIONIN KUNDËR TECeve ME NAFTË NË VLORË -> https://peticion.mjedisi.al

9. Kosto për funksionimin e TECeve me naftë të rëndë ardhur nga Bangladeshi, prej 700 milion EUR është disa herë më e madhe se instalimi i të njëjtit kapacitet nga burime të energjisë së rinovueshme.

10.Pranimi i këtyre TECeve është fillimi i instalimit të një industrie nafte, me TECe të tjerë, terminale, depozita etj, qe ndryshon përfundimisht AND të Gjirit të Vlorës në një gji nafte.

11.  Keto TECe do rrisin 13 % emetimet e CO2 ne atmosfere, nderkohe qe Shqiperia ka detyrim nga Konferenca e Parisit per reduktim 11.5% te CO2 deri në vitin 2030.

JENI TË BINDUR? NDIHMONI KAUZËN, DUKE FIRMOSUR PETICIONIN KUNDËR TECeve ME NAFTË NË VLORË -> https://peticion.mjedisi.al