Për katër vitet e fundit fotografi Nik St. Oegger, me origjinë nga Kalifornia, ka eksploruar Shqipërinë, duke fiksuar peizazhet e saj të mrekullueshme dhe duke mësuar rreth historisë komplekse të saj. Duke përdorur lumin Vjosa, të fundit lum të egër të Evropës, si një temë kryesore, fotografi shpejt zbuloi se peizazhet e pastra dhe të egra që ai kaloi, si dhe vetë lumi, ishin nën kërcënim nga një projekt i propozuar për ndërtim digash hidrocentralesh. Seriali i tij Kuçedra, i marrë nga folklirizmi shqiptar, tregon urgjencen e ruajtjes së këtij rajoni të pacënuar.

Burimi: http://www.calvertjournal.com/features/show/8605/albania-photography-vjosa-river-endangered