Nëse dëshironi të na kontaktoni për informimin mbi lajme mjedisore, publikime të ndryshme, partneritete dhe bashkëpunime potenciale apo çfarëdolloj pike tjetër të lidhur me Mjedisi.al, ju lutem na kontaktoni duke shkruar direkt në një nga burimet e mëposhtme:

E-Mail: info@mjedisi.al
Facebook: https://www.facebook.com/mjedisi.al
Instagram: https://www.instagram.com/mjedisi.al